Hvad er en bjergguide?

UIAGM / IFMGA

PROFESSIONELLE BJERGGUIDER

UIAGM LOGO
UIAGM/IFMGA-logoet

L’Union Internationale des Associations de Guides de Montagne / Den Internationale Sammenslutning af Bjergførerforeninger

IFMGA/UIAGM blev grundlagt i 1965 af guider fra de 4 alpine lande – Frankrig, Italien, Schweiz og Østrig. Organisationens vigtigste rolle er at være paraply for alle anerkendte bjergguideforeninger.
I dag har UIAGM/IFMGA 22 medlemslande, og der er omkring 6000 guider, som er uddannet gennem deres respektive nationale guideforeninger, der følger UIAGM’s retningslinjer for uddannelse og certificering. En liste over lande og mere om målene for UIAGM/IFMGA kan ses her – Om UIAGM/IFMGA

Hvad er en professionel bjergguide?

En professionel bjergguide har UIAGM/IFMGA-certificeringen. Før man bliver bjergguide, har man klatret og stået på ski i mange år, og allerede inden man begynder på uddannelsen, har man nået et meget højt teknisk niveau. Når man vælger erhvervet, er det ofte, fordi man ønsker at blive i miljøet og at kunne dele sine erfaringer og færdigheder med andre.

Sikkerhed er et meget vigtigt aspekt. Guiden er uddannet og trænet i at navigere i bjergmiljøet og er bekendt med de forskellige problemer og de muligheder, de giver. Bjergmiljøet er i sagens natur et risikabelt og farligt område, og bjergguiden er uddannet til at minimere disse til et acceptabelt niveau.

At tage sig af kunder, nå mål, hjælpe, rådgive, coache osv. er en del af jobbet som bjergguide. En bjergguide vil skabe mange forbindelser med en lang række mennesker, og de guidede dage og kurser, han/hun formidler, vil uden tvivl have stor indflydelse på deltagerens liv.

Bjergguider arbejder i alle bjergkæder over hele verden. Ofte guider han grupper, men tager sig også af sikkerhed og risikostyring under medieoptagelser. Bjergguider bruges også af videnskabelige grupper, der begiver sig ud på isen og i bjergene i fjerne egne.

Du kan læse mere om, hvad en bjergguide er, på IFMGA’s hjemmeside – klik her.
For at læse mere om uddannelse og vurdering af guider – Klik her